Monaco DL

Larissa Iapichino, Lester Lescay, Praveen Chithravel, Antreas Mita, Despoina-Areti Filippidou, Polyniki Emmanouilidou

Budapest WC

Larissa Iapichino, Lester Lescay, Jeswin Aldrin, Praveen Chithravel, Dario Dester, Diego Pettorossi, Antreas Mita, Despoina-Areti Filippidou, Polyniki Emmanouilidou

Eugene WC

José Luis Mandros, Jeswin Aldrin, Praveen Chithravel